Placeholder hero-image

Wij zijn het waard

Infomatie

Tarieven

De kosten

  • Dagopvang, bso en vakantie-opvang
  • Tarieven
Documenten

Ons beleid

Documenten

Voorwaarden

Buitenschoolse opvang:

Kinderopvang verzorgd door een kindercentrum voor kinderen in de leeftijd dat ze naar het basisonderwijs kunnen gaan, waarbij opvang wordt geboden voor of na de dagelijkse schooltijd, evenals gedurende vrije dagen of middagen en in de schoolvakanties.

Dagopvang:

Kinderopvang verzorgd door een kindercentrum voor kinderen tot de leeftijd waarop zij het basisonderwijs volgen.

Kinderopvang:

Het bedrijfsmatig of anders dan om niet verzorgen, opvoeden en bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor de kinderen begint.

Naar de algemene voorwaarden

Onze filosofie

De kinderen zijn het uitgangspunt binnen onze organisatie, ons pedagogisch beleid vat samen hoe wij met hen omgaan! Iedereen binnen De Locomotief werkt volgens dezelfde pedagogische visie en werkinstructie. Op deze manier herkennen de kinderen bepaalde gewoontes en regels en weten ze waar ze aan toe zijn. Dit biedt een veilige en vertrouwde omgeving waarbinnen de kinderen zich op hun eigen manier kunnen ontwikkelen.

Ieder kind uniek

Bij De Locomotief zijn alle kinderen welkom. Ook kinderen die vanwege een beperking extra aandacht nodig hebben. Binnen De Locomotief hanteren we het motto “ieder kind is welkom, zolang het goed is voor het kind en de groep”. Door regelmatige afstemming met ouders en teamleden kan er optimale zorg worden gegeven aan alle kinderen. Dus ook aan bijvoorbeeld kinderen met Down Syndroom, kinderen met motorische problemen, kinderen met een verstandelijke beperking of kinderen die doof of blind zijn. Soms wordt hierbij gebruik gemaakt van een extra pedagogisch medewerker op de groep die wordt betaald uit het persoonsgebonden budget van het kind. Ouders en het team van de locatie waar het kind is geplaatst kunnen hierbij terugvallen op onze pedagogen. Zo nodig begeleiden zij de plaatsing van het kind en geeft bijscholing aan de medewerkers.

Naar ons pedagogische beleid